Nuôi trồng thủy sản

Một lĩnh vực kinh doanh sản xuất nữa mà KAT GROUP cũng tham gia đó là Nuôi Trồng Thủy Sản

Các loại thủy sản

  • Cá trình 
  • Cá chép
  • Cá quả
  • Ba ba xanh
  • Ba ba gai
  • Cá rô phi đơn tính xuất khẩu
  • Cá Diêu hồng
  • Cá sấu

Được KAT Group nuôi trồng từ nhiều năm nay với cơ sở sản xuất ở nhiều các địa phương,  Hà Nội mới, Hải Phòng, Quảng Ninh … KAT có hàng trăm ha nuôi trồng thủy sản cao cấp. Đặc biệt tại nội thành Hà Nội, KAT có 20 ha nuôi trồng các loại thủy sản cao cấp nói trên. Hàng năm cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, xuất khẩu và bán ra thị trường nhiều trăm tấn thủy sản thịt, đã giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Hiện nay KAT Group đang có dự án nôi cá hồi nước lạnh ngay tại thủ đô Hà Nội             

KAT Group luôn nối vòng tay lớn.