Trồng rừng

Ngày nay, phát triển kinh tế – sản xuất luôn phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Một trong những mục đích phát triển của KAT Group là tạo ra một môi trường xanh-sạch-đẹp.

TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KAT

KAT GROUP

GIA ĐÌNH CỦA TAM NÔNG
 

TRỒNG RỪNG VÀ QUẢ ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU

  • Hiện nay KAT Group đang phát triển và đang trồng nhiều loại cây gỗ quý như : Đinh Hương, Lim, Lát, Sưa, Sến … và cây gỗ nguyên liệu như: Keo tai tượng, cây keo lá chàm, các loại cây bương, vầu trên hàng trăm ha tại Quảng Ninh, Lào Cai, Bình Phước, Gia Lai …
  • Đặc biệt loại cây cho quả xuất khẩu sang Vân Nam, Trung Quốc, Mông Cổ, đó là cây cau đồng bằng trung du Bắc Bộ. Hiện đã có hàng chục vạn cây cau cho quả đạt 70% xuất khẩu. Mỗi năm xuất khẩu hàng trăm tấn quả khô và quả tươi.
  • Hiện nay KAT Group đã và sẽ trồng từ 30 – 35 vạn cây tại khu tập trung và các vườn của nhiều hộ gia đình tại miền Bắc Việt Nam để lấy quả xuất khẩu.
  • KAT Group luôn nối vòng tay lớn

Năm 2009 KAT Group còn tập trung trồng hàng chục km Tre chắn sóng ở Đê Hải Phòng và Đê Hữu Hồng – Hà Nội.